-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาวง

รหัสโรงเรียน : 010213

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 เหนือคลอง-แหลมกรวด คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075651077

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาวง

-- advertisement --