โลโก้โรงเรียนบ้านบางเหรียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางเหรียง

รหัสโรงเรียน : 010121

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 3 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 81140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางเหรียง