โลโก้โรงเรียนบ้านบางโสก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบางโสก

รหัสโรงเรียน : 010182

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 0892890670

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบางโสก