-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่าปู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่าปู

รหัสโรงเรียน : 010140

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075-694715

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่าปู

-- advertisement --