-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลำทับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลำทับ

รหัสโรงเรียน : 010184

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 34/1 ลำทับ – ทุ่งใหญ่ ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075810623

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลำทับ

-- advertisement --