-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 010167

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 อ่าวลึก – พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 075687977

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง

-- advertisement --