-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะพานพน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะพานพน

รหัสโรงเรียน : 010188

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 161 – ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 81190

โทรศัพท์ : 0813708460

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะพานพน

-- advertisement --