-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสังกาอู้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสังกาอู้

รหัสโรงเรียน : 010154

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ 81150

โทรศัพท์ : 081-084-3437

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสังกาอู้

-- advertisement --