-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา

รหัสโรงเรียน : 010138

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เขาพนม-ทุ่งใหญ่ สินปุน เขาพนม กระบี่ 80240

โทรศัพท์ : 0822729936

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา

-- advertisement --