-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา

รหัสโรงเรียน : 010021

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075810608

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา

-- advertisement --