-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะไทร

รหัสโรงเรียน : 010186

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 81120

โทรศัพท์ : 075643350

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะไทร

-- advertisement --