-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขางาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขางาม

รหัสโรงเรียน : 010104

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขางาม เซาเทินร์ บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ 81110

โทรศัพท์ : 0818956900

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขางาม

-- advertisement --