-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน

รหัสโรงเรียน : 010190

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 282 ลำทับ-ป่าใหม่ ดินอุดม ลำทับ กระบี่ 81190

โทรศัพท์ : 075643230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน

-- advertisement --