โลโก้โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123

รหัสโรงเรียน : 010034

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านในช่อง เพชรเกษม ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123