-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 010189

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 229 ลำทับ-ไร่คอก ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190

โทรศัพท์ : 075680164

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

-- advertisement --