โลโก้โรงเรียนบ้านไหนหนัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไหนหนัง

รหัสโรงเรียน : 010038

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 119 – เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไหนหนัง