โลโก้โรงเรียนวัดช่องแบก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดช่องแบก

รหัสโรงเรียน : 010172

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 80 – เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160

โทรศัพท์ : 092-5943620

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดช่องแบก