-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางโทง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางโทง

รหัสโรงเรียน : 010098

เขตการศึกษา : สพป.กระบี่

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 81110

โทรศัพท์ : 075619810

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางโทง

-- advertisement --