-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 720034

เขตการศึกษา : สพป.กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 141 เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3930308

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)

-- advertisement --