-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

รหัสโรงเรียน : 720021

เขตการศึกษา : สพป.กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24 เทศบาล สาย 1 วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 024652860

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

-- advertisement --