-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

รหัสโรงเรียน : 720011

เขตการศึกษา : สพป.กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 กำแพงเพชร7 บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 022527011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอุทัยธาราม

-- advertisement --