-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

รหัสโรงเรียน : 020348

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250

โทรศัพท์ : 081-2536572

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน

-- advertisement --