-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า’ลาดหญ้าวิทยา’

รหัสโรงเรียน : 020019

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 366 – ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190

โทรศัพท์ : 089-2549760

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า’ลาดหญ้าวิทยา’

-- advertisement --