-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดพุน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดพุน้อย

รหัสโรงเรียน : 020050

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ : 034-540231

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดพุน้อย

-- advertisement --