โลโก้โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 020179

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา