-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนเขว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนเขว้า

รหัสโรงเรียน : 020173

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนเขว้า

-- advertisement --