-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลุงใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลุงใต้

รหัสโรงเรียน : 020442

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลุงใต้

-- advertisement --