-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอ่างหิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอ่างหิน

รหัสโรงเรียน : 020426

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอ่างหิน

-- advertisement --