-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาศาลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาศาลา

รหัสโรงเรียน : 020425

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาศาลา

-- advertisement --