-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคราช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคราช

รหัสโรงเรียน : 020290

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034-656336

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคราช

-- advertisement --