-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 020178

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – อุโลกสี่หมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034 -540243

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาวิทยาคาร

-- advertisement --