-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

รหัสโรงเรียน : 020141

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138 – ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด

-- advertisement --