-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

รหัสโรงเรียน : 020171

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034-641364

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

-- advertisement --