-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าเรือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าเรือ’อุตสาหะวิทยาคาร’

รหัสโรงเรียน : 020144

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 587 แสงชูโต ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ : 034561982

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าเรือ’อุตสาหะวิทยาคาร’

-- advertisement --