-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดนาพระยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดนาพระยา

รหัสโรงเรียน : 020274

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดนาพระยา

-- advertisement --