-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านทวน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านทวน

รหัสโรงเรียน : 020261

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านทวน

-- advertisement --