โลโก้โรงเรียนวัดหวายเหนียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหวายเหนียว’ปุญสิริวิทยา’

รหัสโรงเรียน : 020166

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034543382

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหวายเหนียว’ปุญสิริวิทยา’