-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมตตาจิตต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมตตาจิตต

รหัสโรงเรียน : 020433

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่4 ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี – สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 0832208140

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมตตาจิตต

-- advertisement --