-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดินโส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดินโส

รหัสโรงเรียน : 020068

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 3 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์ : 034685034

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดินโส

-- advertisement --