-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน

รหัสโรงเรียน : 020197

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034531450

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน

-- advertisement --