-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพุปลู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพุปลู

รหัสโรงเรียน : 020191

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ข – สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 71105

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุปลู

-- advertisement --