-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง

รหัสโรงเรียน : 020215

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 0819819494

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง

-- advertisement --