-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 020209

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034591120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

-- advertisement --