-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังโพธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังโพธิ์

รหัสโรงเรียน : 020208

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่1ต.ลุ่มสุ่มอ.ไทรโยคจ.กาญจนบุรี – ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034591080

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังโพธิ์

-- advertisement --