-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังใหญ่

รหัสโรงเรียน : 020214

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 0878247027

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังใหญ่

-- advertisement --