-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสารวัตร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสารวัตร

รหัสโรงเรียน : 020204

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.2 ต.วังกระแจะ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 – วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034-565132

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสารวัตร

-- advertisement --