-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินแหลม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินแหลม

รหัสโรงเรียน : 020067

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 64 – ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินแหลม

-- advertisement --