-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

รหัสโรงเรียน : 020217

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 333 – ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034-585025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น

-- advertisement --