-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด

รหัสโรงเรียน : 020206

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 – วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด

-- advertisement --