-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 020211

เขตการศึกษา : สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์ : 034-531408

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

-- advertisement --